Sustainable
Health
Accelerator

Voor een duurzaam gezonde samenleving
De GZA brengt in kaart, ondersteunt, faciliteert en versnelt bestaande groene zorginnovaties en –vernieuwingen.

Over GZA

We staan voor een enorme uitdaging; de houdbaarheid van de gezondheidszorg is kwalitatief en ook qua toegankelijkheid in het geding. Niet alleen de gezondheidszorg maar ook de gezondheid van burgers wordt bedreigd en de klimaatcrisis is daar deels debet aan.

De gezondheidszorgsector doet veel goed voor de gezondheid van mensen, maar draagt ook bij aan de opwarming van de aarde en negatieve gezondheidseffecten als gevolg daarvan. Deze vicieuze cirkel moeten we doorbreken door te kijken hoe de gezondheidszorg een duurzame bijdrage aan zowel de gezondheid van mensen als het klimaat kan leveren. Vergroening van de gezondheidszorg staat nog onvoldoende op de prioriteitenlijst van bestuurders en zorgprofessionals. Kortom, het wordt tijd om in de actiestand te komen en daarmee duurzame gezondheid te borgen.

 

Daarom is er nu de Sustainable Health Accelerator – de SHA: een ecosysteem van partners die vanuit innovatie en ondernemerschap de groene transitie in de zorg willen versnellen. Zo creëren we samen een duurzaam gezonde samenleving, voor mens én milieu, en met oog voor financieel en maatschappelijk rendement.

De Groene Zorg Accelerator

De Groene Zorg Accelerator (GZA) gelooft dat verduurzamen van de zorg en de verbinding van de transformatie van de zorg aan klimaatdoelstellingen, een katalysator kan zijn waarmee de transitie van de sector versneld wordt.

 

Hiervoor is een breed ecosysteem nodig, met aan de ene kant kennis en inzicht van enthousiaste gezondheidszorgprofessionals en anderzijds uitvoering en evaluatie van kansrijke initiatieven en opschaling van en matching aan bestaande oplossingen.

 

Met de GZA leveren we een bijdrage aan een groenere zorg, gezondere samenleving en duurzaam betaalbare zorg.

De GZA brengt in kaart, ondersteunt, faciliteert en versnelt bestaande groene zorginnovaties en –vernieuwingen. Deze innovaties vinden bij de GZA een “Coalition of the Doing” : aanjagers van een groene gezondheidszorg die uitproberen wat werkt en een aanzuigende werking voor een succesvolle initiatieven creëren.

Wij ondersteunen zorginnovaties die:

Een aspect van de gezondheidszorg verbeteren, veranderen, vernieuwen of elimineren

Waarmee niet ingeboet wordt op kwaliteit en veiligheid voor patiënten

De impact op het milieu verminderen of zelf positief beïnvloeden

De focus leggen op vitaliteit, preventie en gezondheid

Zo gaaf zijn dat het de nieuwe standaard zou moeten zijn

Schaalbaar zijn

De GZA gaat met initiatiefnemers en instellingen binnen en buiten de zorg actief op zoek naar wat nodig is voor een versnelling van een groene zorgtransitie. Dit kan zijn in beleid, doe-trajecten, nieuwe vorm van voorlichting, tijdelijke of opstartfinanciering, afspraken met systeemspelers en innovators, e.d..

 

Daarnaast deelt de GZA kennis en ervaringen en faciliteert de kruisbestuiving tussen groene zorginnovaties middels Ideation bijeenkomsten, themasessies en procesbegeleiding.

Neem deel aan de GZA

Voor een duurzaam gezonde samenleving

Deelnemen aan de GZA

Wat hebben we te bieden:

Co-financiering vanuit partners:

Na een jaar voorbereiding is de GZA nu toe aan de volgende stap. Om onderstaande activiteiten tot uitvoer te brengen en de initiële projectkosten te kunnen voldoen, wordt gezocht naar voorfinanciering.

 

Deelnemende partners krijgen toegang tot het netwerk van GZA, eerste keuze voor opschalende innovaties, zichtbaarheid en kennis over de groene zorgtransitie.

GZA Initiatiefnemers

Cas-van-Arendonk_0.0c8101b0cd3fec50223681e424c78094-540x600

Cas van Arendonk

Oprichter Kirkman Company & bestuurslid Smart Climate Opportunities

CathyvanBeek_COP2849_-540x600

Drs. Cathy van Beek MCM

Kwartiermaker duurzame zorg en oud-bestuurder van Radboudumc, bestuurder Duurzaam Gebouwd, Changemaker

1603830527718-540x600

Prof. Dr. Cornelis Boersma

Adviseur, onderzoeker & ondernemer voor duurzaam impact binnen de gezondheidszorg, Changemaker van de week

Hans-Kamps-540x600

Hans Kamps

SER-Kroonlid & Voorzitter van de brancheorganisatie voor uitzendbureau ABU

Ruud-Koornstra-540x600

Ruud Koornstra

Duurzaam ondernemer & Nationaal Energiecommissaris

Foto-e1586507640275-200x198-c-default

Kelly Ruigrok

CEO National Sustainability Institute, Founder GSES System & Data-for-Good.com

CONTACT

    © Sustainable Health Accelerator – 2022